Strategipublikation til Institut for Jordbrug og Økologi, KU

Strategipublikation til Institut for Jordbrug og Økologi, KU

IJØ har publi­ce­ret deres stra­tegi for peri­o­den 2010–14. NATiON har desig­net publi­ka­tio­nen med udgangs­punkt i vores tid­li­gere udførte deko­ra­tion af insti­tut­tets loka­ler. Lizette Kabré har fotograferet. [caption id="attachment_27" align="aligncenter" width="300" caption="Forside, Strategi 2014"][/caption] (mere…)