Redesign af “Anvendt Viden”

NATiON har redesignet og -konceptualiseret Københavns Universitets tidsskrift “Anvendt Viden”. Tidsskriftets nye navn er “Indhold”. Formen er tilrettelagt så egenproduktion nemt kan lade sig gøre.

Illustrationen herunder er ©Hans Christian Asmussen

Find “Indhold” på ISSUU her.

 

Ny bog om maleren Pia Andersen

NATiON har designet og tilrettelagt værket om maleren Pia Andersen. Bogen blev præsenteret den 1. oktober 2010 ved ferniseringen for Pia Andersens udstilling af nye malerier. Bogen er skrevet af Torben Weirup. Køb den hos Galerie Provence eller bestil den hos boghandleren.

Se flere af Pias værker på hendes hjemmeside

Pia Andersen forside
Pia Andersen forside

Læs videre “Ny bog om maleren Pia Andersen”

Vægdekoration til Institut for Jordbrug og Økologi, Københavns Universitet

NATiON har gen­nem den sene­ste tid teg­net og til­ret­telagt en række væg­de­ko­ra­tio­ner til Institut for Jordbrug og Økologi ved KU. Projektet er ble­vet vel mod­ta­get af IJØs medarbejdere.

Vægdekoration til Institut for Jordbrug og Økologi

Wayfinding light til Institut for Jordbrug og Økologi, KU

Det er en udfor­dring at finde rundt på et insti­tut som bre­der sig over en hel etage — og adskil­lige driv­huse, dyrk­nin­ga­re­a­ler og for­søgs­a­re­a­ler. For at afhjælpe dette kan IJØs besø­gende nu hente hjælp gen­nem en række skilte som udpe­ger flere cen­trale funk­tio­ner. Skiltene er form­mæs­sigt diskrete men pla­ce­ret med høj syn­lig­hed. Skiltetypografien over­hol­der KUs design­ma­nual. Skiltene er prin­tet og CNC-skåret hos Damgaard Jensen.

Dekoration af glasdøre markerer instituttets udbredelse

Læs videre “Wayfinding light til Institut for Jordbrug og Økologi, KU”

Strategipublikation til Institut for Jordbrug og Økologi, KU

IJØ har publi­ce­ret deres stra­tegi for peri­o­den 2010–14. NATiON har desig­net publi­ka­tio­nen med udgangs­punkt i vores tid­li­gere udførte deko­ra­tion af insti­tut­tets loka­ler. Lizette Kabré har fotograferet.

Forside, Strategi 2014

Læs videre “Strategipublikation til Institut for Jordbrug og Økologi, KU”