Strategipublikation til Institut for Jordbrug og Økologi, KU

IJØ har publi­ce­ret deres stra­tegi for peri­o­den 2010–14. NATiON har desig­net publi­ka­tio­nen med udgangs­punkt i vores tid­li­gere udførte deko­ra­tion af insti­tut­tets loka­ler. Lizette Kabré har fotograferet.

Forside, Strategi 2014

Indhold

Fotoopslag

Kapitelstart

Tekstopslag

Leave a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.