Det er en udfor­dring at finde rundt på et insti­tut som bre­der sig over en hel etage — og adskil­lige driv­huse, dyrk­nin­ga­re­a­ler og for­søgs­a­re­a­ler. For at afhjælpe dette kan IJØs besø­gende nu hente hjælp gen­nem en række skilte som udpe­ger flere cen­trale funk­tio­ner. Skiltene er form­mæs­sigt diskrete men pla­ce­ret med høj syn­lig­hed. Skiltetypografien over­hol­der KUs design­ma­nual. Skiltene er prin­tet og CNC-skåret hos Damgaard Jensen.

Dekoration af glasdøre markerer instituttets udbredelse

 

Skilt monteret i loft
Skilt monteret på eksisterende dekoration

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.